Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INDIRECT LABOUR

вир., бухг. непрямі витрати робочої сили; непрямі витрати праці; уречевлена праця праця, яка безпосередньо не пов'язана з процесом виготовлення продукту (product); ♦ до непрямих витрат праці відносять послуги, які підтримують виробничий процес (support service), напр. відділів технічного контролю, матеріально-технічного постачання, охорони праці тощо to calculate ~ підраховувати/підрахувати непрямі витрати праці; to cover ~ покривати/покрити непрямі витрати праці; to meet ~ costs оплачувати/оплатити непрямі витрати на робочу силу • покривати/покрити непрямі витрати на робочу силу; to pay for ~ оплачувати/оплатити непрямі витрати на робочу силу; to work out ~ обраховувати/обрахувати непрямі витрати праці indirect labour ‡ manufacturing overheads (388) пр. «direct labour»
Ещё