Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INDIRECT COSTS

вир., бухг. непрямі витрати витрати, які безпосередньо не пов'язані з процесом виготовлення продукту (product) чи з певним видом виробничої діяльності тощо; ♦ до непрямих витрат відносять витрати на електрику, опалення, оклади (salary) організаторів виробництва тощо to calculate the ~ підраховувати/підрахувати непрямі витрати; to cover the ~ покривати/покрити непрямі витрати; to estimate ~ оцінювати/оцінити непрямі витрати; to meet the ~ оплачувати/оплатити непрямі витрати • покривати/покрити непрямі витрати; to pay the ~ оплачувати/оплатити непрямі витрати • сплачувати/сплатити непрямі витрати; to work out the ~ обраховувати/ обрахувати непрямі витрати indirect costs :: indirect expenses пр. «direct costs»
Ещё