Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INCOME TAX

под. прибутковий податок; податок на прибуток; податок на дохід основний вид прямого податку (direct tax), що уряд стягує з сукупних доходів за рік, які складаються із заробітної плати (wage), ренти (rent¹), окладу (salary), дивідендів (dividend), відсотків (interest) тощо окремих осіб і з прибутків підприємств, організацій і т. ін.; ♦ прибутки оподатковуються на основі прогресивної (graduated), пропорційної (proportional) та ін. методик; система прибуткового оподаткування включає певні відрахування (deduction¹), пільги (exemption²) тощо; оподаткування здійснюється згідно з декларацією про прибутковий податок (income tax return) company ~ податок з доходів компаній • податок на прибуток підприємств; comprehensive ~ податок на сукупний дохід; corporation ~ податок на прибуток корпорацій • податок з доходів корпорацій; deferred ~ відстрочений прибутковий податок; federal ~ es федеральні прибуткові податки; graduated ~ прогресивний прибутковий податок; individual ~ особистий прибутковий податок; negative ~ негативний прибутковий податок П ~ act закон про прибутковий податок; ~ amount сума стягненого прибуткового податку; ~ assessment оцінка прибуткового податку; ~ at a special rate прибутковий податок за спеціальною ставкою; ~ benefit пільга на прибутковий податок; ~ commissioners комісія за оцінку розміру прибуткового податку; ~ du income tax — заробковий податок (діал.); income tax ‡ tax (393)
Ещё