Англо-український тлумачний словник економічної лексики

GROSS NATIONAL PRODUCT

(GNP) ек. валовий національний продукт (ВНП) грошова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених країною в результаті економічної діяльності протягом року, що включає і закордонні доходи, одержані з власності, інвестицій, експорту у формі відсотків (interest), дивідендів (dividend), ренти (rent²), чистих прибутків тощо; ♦ валовий національний продукт являє собою загальний показник економічного розвитку країни, за яким на міжнародному рівні оцінюють її економічний добробут actual ~ фактичний валовий національний продукт; nominal ~ номінальний валовий національний продукт; real ~ реальний валовий національний продукт to calculate the ~ підраховувати/підрахувати валовий національний продукт; to contribute to the ~ вносити/внести вклад у валовий національний продукт; to increase the ~ збільшувати/збільшити валовий національний продукт; to reduce the ~ зменшувати/зменшити валовий національний продукт
Ещё