Англо-український тлумачний словник економічної лексики

GOODWILL

юр., ком. гудвіл; прихильність; ціна фірми; престиж фірми; прихильність клієнтури; умовна вартість ділових зв'язків умовна вартість ділових зв'язків фірми, її накопичених нематеріальних активів (престиж торгової марки (brand name), практичиний досвід (know-how), стійка клієнтура, ділові зв'язки (business velations)); ♦ гудвіл — це вид промислової власності (industrial property), він є категорією нематеріальних активів (intangible assets) customer ~ прихильне ставлення покупців; negative ~ негативний гудвіл; self-generated ~ утворювані нематеріальні активи • нерукотворні активи; subjective ~ суб'єктивна оцінка гудвіла ~ on consolidation консолідований гудвіл • консолідована ціна фірми; to keep ~ зберігати/зберегти гудвіл; to measure ~ оцінювати/оцінити вартість гудвіла; to write off ~ списувати/списати вартість гудвіла goodwill ‡ A. assets¹ (383)
Ещё