Англо-український тлумачний словник економічної лексики

GLOBAL MARKETING

марк. глобальний маркетинг маркетингова діяльність із планування збуту товарів і послуг за межі держави; global marketing ‡ A. marketing (388)
Ещё