Англо-український тлумачний словник економічної лексики

FUTURE VALUE

(FV) фін., бухг. майбутня вартість вартість, до якої зросте в майбутньому вкладена сума грошей з урахуванням відсоткової ставки; має таку формулу підрахунку: FV = P(1 + R)ⁿ, де P — основна сума (principal¹), R — річна відсоткова ставка, n — кількість років ♦ вдало вкладена сума грошей в майбутньому забезпечить дохід; напр.: 1000 грн вкладено в банк під 12 % річної ставки; майбутня вартість інвестиції (investment³) через рік становитиме 1120 грн, тобто 1000 грн принесе 120 грн доходу за перший рік to calculate the ~ підраховувати/підрахувати майбутню вартість; to determine the ~ визначати/визначити майбутню вартість future value :: future amount:: terminal value пр. «present value»
Ещё