Англо-український тлумачний словник економічної лексики

FIXED COSTS

вир., бухг. постійні витрати; фіксовані витрати витрати, які не залежать від змін у господарській діяльності; ♦ до постійних витрат належать оклади персоналу (salary), місцевий податок, рента (rent¹), страхові платежі тощо to calculate the ~ підраховувати/підрахувати фіксовані витрати; to cover the ~ покривати/покрити фіксовані витрати; to meet the ~ оплачувати/оплатити фіксовані витрати • покривати/покрити фіксовані витрати; to pay the ~ оплачувати/оплатити фіксовані витрати • сплачувати/сплатити фіксовані витрати; to work out the ~ обраховувати/обрахувати фіксовані витрати fixed costs :: overheads :: fixed overhead costs :: burden :: nonvariable costs пр. «variable costs»
Ещё