Англо-український тлумачний словник економічної лексики

FINANCIAL STATEMENTS

бухг. фінансова звітність; бухгалтерські звіти звіти, які містять інформацію про фінансовий стан організації за певний період часу; ♦ до фінансової звітності належать: балансовий звіт (balance sheet), звіт про прибутки і збитки (profit and loss statement), звіт про зміни фінансового стану (statement of changes in financial position) та ін. пояснювальні матеріали financial statements ‡ financial statements (385)
Ещё