Англо-український тлумачний словник економічної лексики

FACSIMILE

(fax) 1. n факсиміле; факсимільний зв'язок; факс; 2. факсиміле; a факсимільний 1. електронний процес пересилання через комунікаційну мережу друкованих матеріалів, графіки, фотографій, які відтворюються на папері факсмашиною; 2. точна копія документа ~ equipment факсимільне обладнання; ~ reprint факсимільний передрук; ~ unit апарат факсимільного зв'язку; to get a ~ одержувати/одержати факсиміле • одержувати/одержати факс; to receive a ~ одержувати/одержати факсиміле • одержувати/одержати факс; to send a ~ посилати/послати факсиміле • посилати/послати факс ═════════◇═════════ факсиміле < англ. facsimile — робити подібним < лат. facere — робити і simile — подібний
Ещё