Англо-український тлумачний словник економічної лексики

EXTERNAL DOCUMENT

бухг. зовнішній документ документи, які підтверджують фінансові операції, що проводить зовнішня сторона, серед яких рахунок-фактура постачальника (supplier's invoice), рахунок-фактура продавця (vendor invoice), оплачений чек (cancelled cheque) тощо; ♦ при аудиторській перевірці (audit) бухгалтер-ревізор (auditor) має більше довіри до зовнішніх документів, ніж внутрішніх, бо зовнішні документи незалежні від підприємства чи організації external document : internal document
Ещё