Англо-український тлумачний словник економічної лексики

EXPORT

(ex.) n міжторг. експорт; вивіз; pl речі на вивіз; вивізні товари; експортні товари; a експортний; вивізний; v експортувати; вивозити/вивезти товари (goods), продукти, послуги (service¹) і т. д., які вивозяться на продаж на зовнішній ринок (market¹); ♦ виділяють матеріальний експорт (visible exports), напр. виготовлені товари; невидимий експорт (invisible exports), напр. банківське обслуговування, страхові послуги; експорт капіталу (capital exports), напр. банківські вклади за кордоном; безпосередній експорт (direct exports), напр. товари, які продаються покупцям (buyer¹) без посередника (dealer); реекспорт (re-exports), напр. попередньо ввезений товар, який експортується без змін; побічний експорт (indirect exports), напр. товари, які постачаються посередником agricultural ~ експорт продукції сільського господарства • вивіз продукції сільського господарства; capital exports; chief ~s головні експортні товари; controlled ~s регульований експорт; currency ~ вивіз валюти; direct exports; duty-free ~ безмитний експорт; feed grain ~ експорт фуражного зерна; food ~s експорт продуктів харчування; gold ~ експорт золота; gross ~s валовий експорт; growing ~s зростаючий експорт; indirect exports; invisible exports; national ~ загальна сума експорту з країни; net ~s чистий експорт; pipeline ~ експортування трубопроводом; re-exports реекспорт; subsidized ~ субсидований експорт; technical ~ експорт техніки; tempo embargo on ~ заборона експорту • ембарго на експорт; ~s in excess of imports активне сальдо торговельного балансу; ~ of capital вивіз капіталу; ~ of goods експорт товарів; ~ of goods and services експорт товарів і послуг; ~ of licenses експорт ліцензій; ~ of machinery and equipment експорт машин і обладнання; ~ of services експорт послуг; ~ of technology експорт технології; goods for ~ товари на експорт; net ~ surplus нетто-експорт; to ban ~ забороняти/заборонити вивіз; to be available for ~ продається на експорт; to be engaged in ~ займатися експортом; to be packed for ~ бути упакованим для експорту; to curtail ~s скорочувати/скоротити експорт • зменшуват export: import ═════════◇═════════ експорт < англ. export — вивіз < лат. exporto — вивожу, відпускаю, виганяю (ЕСУМ 2:161) пр. «import»
Ещё