Англо-український тлумачний словник економічної лексики

EXPENSES

(exes) бухг., фін. витрати; видатки 1. кошти або інший вид активів (assets¹), які витрачені або призначені для витрат внаслідок діяльності підприємства; ♦ витрати ведуть до зменшення активів або збільшення заборгованості (liabilities²) внаслідок виплат заробітної плати (wage), зношення (depreciation¹) техніки, устаткування, виплат у страхові фонди, виплат орендної оплати (rent¹) тощо; 2. гроші, які витрачаються на ведення справи і які повертаються працедавцем (employer); ♦ видатки записуються на рахунок витрат (expense account²) absorbed ~ частина накладних витрат, віднесених на незавершене виробництво • витрати, віднесені на операційний рахунок; accompanying ~ супровідні видатки; accrued ~ нараховані витрати • заборгованість; actual ~ фактичні видатки; administrative ~ адміністративні витрати • витрати на адміністративні потреби; advertising ~ видатки на рекламу • витрати на рекламування; agreed ~ узгоджені витрати; allowable ~ витрати, на які існує податкова знижка; amortization ~ амортизаційні відрахування • витрати на амортизацію; annual ~ річні витрати; anticipated ~ передбачені витрати; arbitration ~ арбітражні видатки; assignable ~ прямі витрати; auditing ~ видатки на ревізію • витрати на проведення аудиторської пе less ~ відраховуючи видатки; minus ~ відраховуючи видатки; free of ~ без витрат; ~ charged forward з післяплатою за витрати; ~ deducted відраховуючи видатки; ~ for the account of витрати на рахунок кого/чого; ~ for protesting a bill витрати на опротестування векселя; ~ in foreign exchange валютні витрати; ~ of carriage витрати на перевезення; ~ of the carrier видатки фрахтівника; ~ of collection витрати на інкасування; ~ of discharge видатки на розвантаження; ~ of haulage видатки на перевезення; ~ of the insured видатки страхувальника; ~ of the parties витрати сторін; ~ of production витрати виробництва; ~ of representation представниц
Ещё