Англо-український тлумачний словник економічної лексики

EXEMPTION

1. дог. звільнення; 2. под. звільнення; відрахування; пільга 1. звільнення кого-небудь від зобов'язання чи обов'язків, які обов'язкові для інших; 2. звільнення від податку (tax), мита (customs duty) і т. д. customs ~ звільнення від сплати мита; dependency ~ звільнення утриманців від прибуткового податку; personal ~ персональне відрахування • індивідуальне відрахування; reciprocal tax ~ взаємне звільнення від стягнення певних податків; tax ~ звільнення від сплати податку • податкова пільга ~ from charges звільнення від сплати податків • звільнення від оплати витрат; ~ from duties звільнення від мита; ~ from liability звільнення від відповідальності; ~ from payment звільнення від плати; ~ from payment of premium звільнення від сплати внесків; ~ from rent звільнення від орендної плати; ~ from taxation звільнення від оподаткування; ~ from taxes звільнення від сплати податків; to apply for ~ подавати/подати заяву на звільнення; to grant an ~ давати/дати звільнення • видавати/видати звільнення; to qualify for an ~ відповідати умовам звільнення; to seek ~ домагатися звільнення
Ещё