Англо-український тлумачний словник економічної лексики

EXECUTIVE

(exec) 1. n мен. керівник; адміністратор; завідувач; 2. адміністрація; орган управління; дирекція; керівництво; a керівний; виконавчий 1. особа на головній посаді (position²), яка несе відповідальність за планування (planning) та виконання організаційної політики (policy¹) установи, організації, підприємства і т. д.; 2. склад керівників чи службовців (employee), які несуть спільну відповідальність за планування та виконання організаційної політики установи, організації, підприємства і т. д. account ~ працівник, який веде рахунок клієнтів; advertising ~ керівник відділу реклами; business ~ керівник господарської частини; chief ~ президент (компанії) • директор-розпорядник • керівник вищого рівня; functional ~ функціональний керівник; junior ~ молодший керівник • молодший адміністратор • керівник нижчого рівня; marketing ~ керівник відділу маркетингу; plural ~ спільна адміністрація • спільне керівництво; sales ~ керівник відділу збуту; senior ~ старший адміністратор • керівник вищого рівня; top ~ керівник вищої ланки ~ board виконавчий комітет • керівний орган; ~ body керівний орган; ~ committee виконавчий комітет executive² :: the administration :: the management; executive² — заряд (діал.) ▹▹ «director» ▹▹ «manager»
Ещё