Англо-український тлумачний словник економічної лексики

EXCHANGE RATE

банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну; біржовий курс ціна (price) на певний час, за якою обмінюють грошову одиницю однієї країни на грошову одиницю іншої країни; ♦ існують дві системи встановлення валютного курсу: 1) система фіксованого валютного курсу (fixed exchange rate system), згідно з яким уряд встановлює ціну своєї валюти відповідно до рівня іншої валюти; 2) система плаваючого валютного курсу (floating exchange rate system), який постійно коливається на міжнародному валютному ринку відповідно до купівлі та продажу валюти на даний час central ~ центральний валютний курс; clearing ~ розрахунковий валютний курс; closing ~ валютний курс у період закриття біржі; current ~ валютний курс дня • поточний валютний курс; double ~ подвійний валютний курс; effective ~ ефективний валютний курс; equilibrium ~ валютний курс рівноваги; fair ~ задовільний валютний курс • сприятливий валютний курс; favourable ~ сприятливий валютний курс; fixed ~ фіксований валютний курс; flexible ~ гнучкий валютний курс; floating ~ плаваючий валютний курс; fluctuating ~ валютний курс, який коливається • нестійкий валютний курс • хиткий валютний курс; forced ~ примусовий валютний курс; foreign ~ валютний курс; forward ~ в to alter the ~ змінювати/змінити валютний курс; to change the ~ змінювати/змінити валютний курс; to fix the ~ закріплювати/закріпити валютний курс; to increase the ~ збільшувати/збільшити валютний курс; to lower the ~ зменшувати/зменшити валютний курс exchange rate :: rate of exchange:: foreign exchange rate :: foreign currency exchange rate ▹▹ «devaluation»
Ещё