Англо-український тлумачний словник економічної лексики

EVALUATION

1. ком. оцінка; оцінювання; обчислювання; обчислення; обраховування; обрахування; обрахунок; 2. марк. оцінка; оцінювання 1. визначення вартості чого-небудь; 2. один із способів, яким споживач (consumer) робить висновок про якість і вартість товару (goods) чи послуги (services¹) та відмічає свою реакцію на даний товар чи послугу approximate ~ приблизна оцінка • приблизний обрахунок; buyer ~ оцінка покупця; capacity ~ оцінка виробничої спроможності • оцінка виробничої потужності; contractor performance ~ оцінка дієздатності підрядника; cost-effectiveness ~ оцінка ефективності витрат; feasibility ~ оцінка можливості • оцінка здійсненності; job ~ оцінка складності роботи • визначення кваліфікації • оцінка виконаної роботи • оцінка завдання; operations ~ оцінка виробничих операцій; performance ~ оцінка виконаної роботи • оцінка показників; policy ~ оцінка політики • оцінка методики • оцінка рішення; procedure ~ метод оцінки; project ~ оцінка проекту; risk ~ оцінка ризику; statistical ~ статистична оцінка • статистичний обраху ~ of a bid оцінка заявки • оцінка пропонованої ціни; ~ of a financial position оцінка фінансового становища; ~ of patentability оцінка патентоспроможності; ~ of a proposal оцінка пропозиції; ~ of quality оцінка якості; to make an ~ давати/дати оцінку
Ещё