Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ESTIMATE

n прс., ком. оцінка; кошторис; розрахункові дані; припущення; (попередній) підрахунок; обчислення; сподівані витрати; v оцінювати/оцінити; цінувати/цінити; підраховувати/підрахувати заздалегідь; упорядковувати/упорядкувати кошторис; a оцінений; оцінний; оцінювальний; кошторисний; розрахунковий; обчислений; обрахований приблизний підрахунок, що визначає вартість чогось чи витрати на що-небудь absolute ~ безумовна оцінка • необмежена оцінка • абсолютна оцінка; accurate ~ точна оцінка; administration's ~ урядова оцінка; admissible ~ дозволена оцінка; annual ~ річна оцінка; approved ~ затверджена оцінка • затверджений кошторис; approximate ~ приблизна оцінка; balanced ~ збалансована оцінка; biased ~ упереджена оцінка; budget ~s бюджетні припущення; budgetary ~ бюджетний кошторис; careful ~ уважна оцінка; conservative ~ скромний підрахунок; consistent ~ стійка оцінка; cost ~ оцінка витрат • оцінка витрат виробництва; crash cost ~ оцінка вартості строкового проекту; crash time ~ оцінка тривалості строкового проекту; at a rough ~ за приблизним підрахунком; basis of ~ основа оцінки • база обчислення; by ~ за попереднім підрахунком; ~d liability розрахункове зобов'язання; ~d premium розрахункова премія; ~d requirements кошторисні витрати; ~d tax розрахунковий податок • обчислений податок • обрахований податок; ~d useful life розрахунковий строк служби; ~d value обрахована вартість; ~ of charges підрахунок витрат; ~ of continuing monthly operating costs кошторис місячних оперативних витрат; ~ of costs підрахунок витрат; ~ of damages підрахунок збитків; ~ of expenditure кошторис видатків • кошторис витрат; ~ of expenses кошторис витрат • кошторис видатків; ~ of funds кошто
Ещё