Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ESTATE

1. ком. майно; маєтність; власність; статок; достатки; багатство; 2. маєток; 3. юр. юридична власність; речове право; право речового характеру; 4. спадщина; спадок; успадкування 1. сукупна власність у формі матеріальних і нематеріальних благ; 2. володіння земельною власністю або участь у земельній власності; 3. правовий статус власника щодо своєї власності; 4. власність, майно тощо, що залишаються після смерті власника bankrupt's ~ майно неспроможного боржника • майно банкрута; corporate ~ майно підприємства • майно компанії; deceased ~ майно покійника/ покійниці (небіжчика/небіжчиці, покійного/покійної) • маєток покійника/покійниці (небіжчика/небіжчиці, покійного/покійної); encumbered ~ заставлений маєток • заставлена нерухомість; entailed ~ заповідне майно; freehold ~ безумовне право власності на нерухоме майно • фригольд; hereditary ~ спадкове майно • спадщина • спадок • успадкування; joint ~ спільне майно; leasehold ~ орендований маєток • речове право орендаря; partnership ~ майно товариства; personal ~ особисте майно; residuary ~ незаповідана частина спадщини • спадкове майно без боргів; separate ~ відокремлене майно; ~ at sufferance володіння за мовчазною згодою власника; ~ at will нестрокова оренда • нестрокове орендне право; ~ by the entirety подружня спільність майна; ~ for life довічне володіння майном; ~ in common спільне володіння в частках; ~ in coparcenary спільне успадкування; ~ in dower майно, яке переходить до вдови за правом довічного володіння; ~ in entirety подружня спільність майна; ~ in freehold право власності на нерухомість; ~ in joint tenancy спільне право на нерухомість; ~ in land право на нерухомість; ~ in severalty самостійне незалежне майно; ~ of inheritance земельна власність, яка переходить у спадщину; ~ planning планування майна; ~ subject to a conditional limitation< ═════════◇═════════ маєток, маєтність < прасл. основи *majǫt, пов'язаної з *jьmeti — мати (ЕСУМ 3 : 358); форма маетностей у значенні «земельне володіння» фіксується уже в 1430 р. (CCM 1 : 570); майно < ст. сл. нмамь < прасл. *jьmati, *jьmamь — брати, мати (ЕСУМ 3 :414)
Ещё