Англо-український тлумачний словник економічної лексики

YELLOW PAGES ADVERTISING

рек. реклама на жовтих сторінках телефонного довідника найбільш поширена форма рекламування у довідниках, яка містить короткі відомості про торговельно-промислові підприємства, споживчі послуги тощо; ♦ реклама на жовтих сторінках телефонного довідника містить такі відомості: адресу і номер телефону рекламодавця; розклад роботи підприємства; список найбільш популярних марочних товарів; інформацію про послуги тощо
Ещё