Англо-український тлумачний словник економічної лексики

WILL

юр. заповіт правовий документ заповідача (testator) про розпорядження своїм майном (property¹), що набирає сили після його смерті ambulatory ~ тимчасовий заповіт • заповіт непевного змісту; antenuptial ~ передшлюбний заповіт; conditional ~ умовний заповіт • заповіт з умовами; conjoint ~ спільний заповіт; contested ~ заповіт, правочинність якого заперечується; counter ~ взаємний заповіт майна; double ~ взаємний заповіт майна; holographic ~ власноручно написаний заповіт; last ~ заповіт; living ~ заповіт на випадок смерті; mutual ~ взаємний заповіт; nuncupative ~ усний заповіт; un officio us ~ незаконний заповіт last ~ and testament заповіт; probate of ~s затвердження заповітів; renunciation of ~ відмова від заповіту; to contest a ~ заперечувати/заперечити заповіт; to make a ~ укладати/укласти заповіт; ~ attested by witnesses заповіт, засвідчений свідками; ~ made before a notary нотаріально оформлений заповіт
Ещё