WASTE

1. pl сер. відходи; відходи виробництва; нереалізовані відходи; рештки; залишки; зношення; перевитрата; a зайвий; невикористаний; непридатний; небажаний; 2. бухг. втрата; зменшення; збиток; скорочення 1. зайвий або використаний матеріал, який утворюється внаслідок виробничого процесу чи операції; 2. втрата або зменшення запасу (inventory¹) протягом часу, що спричиняє розбіжність між фактичним наявним запасом і обліковим запасом; ♦ втрата може виникнути внаслідок крадіжки, шкоди, псування, випаровування тощо aluminum ~ відходи алюмінію; animal ~ відходи тваринництва; commercial ~ використана упаковка; construction ~ будівельне сміття; domestic ~ побутові відходи • побутові стічні води; farm ~ відходи сільськогосподарського виробництва; food ~ харчові відходи; gaseous ~ газові викиди; hazardous ~ небезпечні відходи; industrial ~ промислові відходи • виробничі відходи • промислові стічні води; invisible ~ непомітна втрата; liquid ~ рідинні відходи; manufacturing ~ виробничі відходи; municipal ~ міські відходи • міські стічні води; processing ~ виробничі відходи; production ~ виробничі відходи; radioactive ~ радіоактивні відходи; to dispose of ~ збуватися/збутися відходів; to produce ~ виробляти/виробити відходи; to recycle ~ переробляти/переробити відходи • утилізувати відходи; ~ disposal знешкодження відходів; ~ disposal expenses витрати на знешкодження відходів; ~ dumps місця скидання відходів; ~ material залишковий матеріал; ~ product відходи виробництва; ~ products відходи виробництва; ~ recycling утилізація відходів waste² :: shrinkage :: wastage ▹▹ «recycling»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

WAYBILL →← WASTAGE

T: 0.069189101 M: 3 D: 3