VARIABLE COSTS

вир., бухг. змінні витрати; змінні виробничі витрати витрати, які змінюються згідно з рівнем виробництва чи діяльності; ♦ до змінних витрат відносять витрати на робочу силу, основні й допоміжні матеріали тощо to calculate the ~ підраховувати/підрахувати змінні витрати; to cover the ~ покривати/покрити змінні витрати; to meet the ~ оплачувати/оплатити витрати • покривати/покрити змінні витрати; to pay the ~ оплачувати/оплатити змінні витрати; to work out the ~ обраховувати/обрахувати змінні витрати пр. «fixed costs»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

VARIANCE →← VARIABLE COSTING

T: 0.064241853 M: 3 D: 3