BEHAVIOR

(амер.) марк. поведінка; поводження; вчинок; реакція певні дії, вчинки, реакції і т. ін. споживачів (consumer) чи інших учасників економічного процесу, використані для маркетингового дослідження adaptive ~ пристосовницька поведінка; adjustment ~ пристосування; arbitrary ~ свавілля • свавільна поведінка; average ~ пересічна поведінка; bank borrowing ~ позикова поведінка банків; bargaining ~ поведінка при веденні переговорів; brand choice ~ поведінка при виборі марки; business ~ ділова поведінка • поведінка підприємців; business spending ~ динаміка підприємницьких витрат; buyer ~ поведінка покупців • поведінка покупця; channel ~ поведінка каналу розподілу; commercial ~ комерційна поведінка; competitive ~ поведінка конкурентів • поведінка в конфліктних ситуаціях; compliant ~ поступлива поведінка • поступливість; consumer ~ поведінка споживачів • споживацька поведінка;

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

BEHAVIOUR →← BDGT

T: 0.07646309 M: 3 D: 3