BARTER

n торг., міжторг. бартер; товарообмін; товаровими; товаровиміна; a бартерний; товарообмінний; обмінний взаємна передача товарів (good) або послуг (service¹) тотожної вартості direct ~ прямий бартер • прямий товарообмін; indirect ~ опосередкований бартер • непрямий товарообмін ~ agreement бартерна угода; ~ deal товарообмінна угода; ~ economy бартерна економіка; ~ house торговельний дім; ~ payment agreements угода про розрахунки за бартером; ~ trade бартерна торгівля • обмінна торгівля • прямий обмін товарами; ~ transaction бартерна операція; ~ value вартість бартерного обміну; direct ~ of products прямий обмін товарами barter :: exchange¹

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

BATCH COSTING →← BAR CODE

T: 0.088382547 M: 3 D: 3