RETURN ON INVESTMENT

(ROI) фін., бухг. окупність інвестиції; окупність капіталовкладення; коефіцієнт окупності інвестицій; показник окупності капіталовкладення фінансовий показник, що встановлює відношення величини чистого доходу (net income) до величини загальної суми активів (total assets); має таку формулу підрахунку: return on investment = net income ÷ total assets ♦ за цим коефіцієнтом оцінюється спроможність підприємства ефективно використовувати активи у відношенні до обсягу товарообороту і визначається стан прибутковості (profitability¹) та ефективність оперативної діяльності підприємства high ~ висока окупність інвестиції; low ~ низька окупність інвестиції; satisfactory ~ задовільна окупність інвестиції to calculate ~ підраховувати/підрахувати окупність інвестиції; to increase ~ збільшувати/збільшити окупність інвестиції; to reduce ~ зменшувати/зменшити окупність інвестиції return on investment:: return on investment ratio :: return on assets :: rate earned on total assets (амер.); return on investment ‡ profitability ratios (390)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

RETURN ON INVESTMENT RATIO →← RETURN ON EQUITY RATIO

T: 0.079022395 M: 3 D: 3