© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
BAD DEBT
бухг., банк. безнадійний борг; прострочена позичка борг (debt), який неможливо стягнути з покупця або позичальника, що робить його безвартісним для кредитора (creditor); ♦ безнадійний борг, який підлягає відрахуванню з податку (tax-deductible), списується з рахунка збитків до кінця фінансового року; борги стають безнадійними у випадку неплатоспроможності (insolvent) покупця товару, який одержав гроші в кредит (credit¹), або у випадку економічної діяльності, що призводить до зниження цін і збільшення безробіття (recession), тощо allowance for ~s поправка на безнадійні борги; ~s expense витрати на безнадійні борги; ~ recovered стягнений безнадійний борг; ~ recovery стягнення безнадійного боргу; ~ reserve резерв на безнадійні борги; provision for ~s резерв на покриття безнадійних боргів; to make provision for ~ резервувати гроші на покриття безнадійних боргів; to write off a ~ списувати/списати безнадійний борг ▹▹ «doubtful debt»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики  2018

← B/SBALANCE SHEET →

T: 0.062922484 M: 13 D: 30