QUALITY

(qlty) n ком., марк. якість; сорт; ґатунок; риса; властивість; a якісний істотні ознаки товару чи послуги, які задовольняють вимоги встановленого стандарту A-1 ~ найвища якість • якість першого ґатунку • першокласна якість; A-3 ~ вища якість; absolute ~ абсолютна якість; acceptable ~ прийнятна якість; adequate ~ якість, яка відповідає вимогам • доброякісність; agreed ~ узгоджена якість; appealing ~ приваблива риса • приваблива властивість; art ~ художня якість; asset ~ якість активів; attributed ~ якісні властивості; audience ~ якісна характеристика аудиторії; average ~ середня якість; bad ~ погана якість; benefit-giving ~ies споживчі властивості; best ~ найкраща якість; bottom ~ найгірша якість • дуже низька якість; brand ~ якість марочного товару; broadcast ~ трансляційна якість • відповідна якість для тран equal in ~ однакової якості; inferior in ~ низької якості • найгіршої якості; of equal ~ однакової якості; of good ~ доброї якості; of high ~ високоякісний; of inferior ~ недоброякісний; of low ~ низької якості; of poor ~ недоброякісний; of sound ~ доброякісний; of superior ~ найвищої якості; ~ arbitration арбітраж з питань якості; ~ as per sample якість згідно зі зразком; ~ assessment оцінка якості; ~ assurance (QA) гарантія якості; ~ audit контроль якості • перевірка якості; ~ awareness знання методів забезпечення якості • обізнаність із якістю; ~ bonus надбавка за підвищену якість; ~ certificate сертифікат якост

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

QUALITY CONTROL →← QU

T: 0.101950392 M: 3 D: 3