PROFITABILITY

фін., бухг. прибутковість; рентабельність; дохідність; зисковність здатність підприємства приносити прибуток (profit), чистий дохід; є основою для оцінки чи планування норми прибутку (rate of return) активів (assets²) підприємства calculated ~ розрахункова прибутковість; current ~ поточна прибутковість; direct and indirect ~ пряма і непряма прибутковість; high ~ висока прибутковість; long-term ~ довгострокова прибутковість • довгострокова рентабельність; low ~ низька прибутковість; production ~ прибутковість виробництва; prospective ~ майбутня прибутковість • сподівана прибутковість; short-term ~ короткострокова прибутковість • короткострокова рентабельність; rated ~ розрахункова прибутковість ~ of investments прибутковість інвестицій • прибутковість капіталовкладення; ~ of projects прибутковість проектів; ~ of production прибутковість виробництва; ~ of sales прибутковість продажу; ~ of spending прибутковість витрат; statement of ~ звіт про прибутковість; to sustain ~ дотримувати/дотримати прибутковість • підтримувати/підтримати прибутковість

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

PROFITABILITY INDEX →← PROFIT MARGIN

T: 0.091964094 M: 3 D: 3