PROFIT MARGIN

ком., фін., бухг. коефіцієнт прибутковості; коефіцієнт доходності; чистий прибуток; чистий дохід фінансовий показник, що встановлює відношення величини чистого доходу (income³) від продажу товарів до величини виручки (sales²); ♦ за коефіцієнтом прибутковості оцінюється ефективність оперативної діяльності підприємтва та підприємницька політика ціноутворення (pricing), що відображає розмір прибутковості (return); чим вищий коефіцієнт, тим більша прибутковість gross ~ коефіцієнт валової прибутковості; high ~ високий коефіцієнт прибутковості; low ~ низький коефіцієнт прибутковості; net ~ коефіцієнт чистої прибутковості; operating ~ коефіцієнт оперативної прибутковості; satisfactory ~ задовільний коефіцієнт прибутковості to calculate the ~ підраховувати/підрахувати коефіцієнт прибутковості; to increase the ~ збільшувати/збільшити коефіцієнт прибутковості; to reduce the ~ зменшувати/зменшити коефіцієнт прибутковості profit margin ‡ operating performance ratios (390)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

PROFITABILITY →← PROFIT CENTRE

T: 0.074575303 M: 3 D: 3