PROFIT CENTRE

мен. центр прибутку; прибутковий центр організаційний підрозділ підприємства, який несе відповідальність за свою підприємницьку діяльність, зокрема за витрати (costs) та надходження (revenue²), і за станом його прибутковості (profitability¹) оцінюється діяльність цілого підприємства; ♦ центр прибутку — це, з одного боку, самостійна організаційна одиниця, яка приносить прибуток, а з другого — частина організаційної одиниці, яка фінансується своїм, тобто материнським, підприємством (parent company) to establish a ~ засновувати/заснувати центр прибутку; to monitor a ~ стежити за центром прибутку; to set up a ~ засновувати/заснувати центр прибутку ▹▹ «cost centre»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

PROFIT MARGIN →← PROFIT AND LOSS STATEMENT

T: 0.076160458 M: 3 D: 3