PRODUCTION

(pdn) n вир., ком., ек. 1. виробництво; вироблення; виготовлення, видобуток; продукція; a виробничий; 2. виробіток; продуктивність 1. процес перетворення матеріалів, праці, капіталу та знань у товари (goods) і послуги (service¹) для задоволення людських потреб; ♦ під поняттям «виробництво» розуміється не лише процес виготовлення фізичних товарів, а також і надання різного роду послуг, напр.: послуги фінансових установ, банківські операції; послуги, які забезпечені урядом і які не продаються, напр. бібліотек, поліції, заходи з охорони здоров'я, контроль якості харчових продуктів і т. ін.; зусилля лікарів, адвокатів, постачальників транспорту, торговців тощо; 2. кількість чого-небудь, виготовленого в результаті трудової діяльності agricultural ~ сільськогосподарське виробництво; annual ~ річний виробіток; assembly-line ~ конвеєрне виробництво; automatic ~ автоматичне виробництво; average daily ~ середньодобова продуктивність; basic ~ виробництво основного продукту; batch ~ серійне виробництво • виготовлення продукції партіями; by-product ~ виробництво побічних продуктів; continuous ~ неперервне виробництво; contract ~ виготовлення продукції за контрактом; controlled ~ контрольоване виробництво; current ~ поточне виробництво; daily ~ добова продукція • денний виробіток; efficient ~ ефективне виробництво • високий виробіток; estimated ~ розрахункова продуктивність; flexible ~ гнучке в efficiency in ~ ефективність виробництва; factors of production; ~ account виробничий рахунок; ~ analysis аналіз виробництва; ~ capacity виробничі потужності; ~ cartel виробничий картель; ~ ceiling верхня межа виробництва; ~ control контроль виробництва; production cost; ~ cost accounting облік витрат виробництва; ~ costs in the long-run виробничі витрати у довгостроковому періоді; ~ cutback скорочення обсягу виробництва; ~ deficit дефіцит виробництва; ~ facilities виробниче обладнання; ~ function виробнича функція; production goods; ~ grid виробнича сітка; ~ in bulk масове виробництво; ~ incentive стимулювання виробництва; ~ index інд

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

PRODUCTION COST →← PRODUCT MIX

T: 0.080593185 M: 3 D: 3