PRODUCT COST

вир., бухг. прямі витрати виробництва продукту; собівартість продукції; повні витрати виробничої операції сукупність витрат, що зараховуються до виробничих витрат (production cost) to calculate the ~ підраховувати/підрахувати прямі витрати виробництва продукту; to cover the ~ покривати/покрити прямі витрати виробництва продукту; to estimate the ~ оцінювати/оцінити прямі витрати виробництва продукту; to meet the ~ покривати/покрити прямі витрати виробництва продукту; to pay the ~ оплачувати/оплатити прямі витрати виробництва продукту; to work out the ~ обраховувати/обрахувати собівартість продукції (операції) product cost:: inventoriable cost пр. «period cost»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

PRODUCT LINE →← PRODUCT

T: 0.083951345 M: 3 D: 3