PRIME COST

вир., бухг. основні витрати; собівартість сукупність витрат, що складається з витрат на основні виробничі матеріали (direct material) та на прямі витрати праці (direct labour), що забезпечують виробництво будь-якого продукту (product) чи асортименту виробів (product line); ♦ розмір суми основних витрат змінюється відповідно до обсягів виробництва to calculate the ~ підраховувати/підрахувати основні витрати; to cover the ~ покривати/покрити основні витрати; to estimate the ~ оцінювати/оцінити основні витрати; to meet the ~ оплачувати/оплатити основні витрати • покривати/покрити основні витрати; to pay the ~ оплачувати/оплатити основні витрати • сплачувати/сплатити основні витрати; to work out the ~ обраховувати/обрахувати основні витрати

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

PRINCIPAL →← PRICE VARIANCE

T: 0.058798228 M: 3 D: 3