PRESENT VALUE

(PV) фін., бухг. теперішня вартість; дисконтована вартість; сучасна вартість; поточна вартість вартість майбутніх доходів або надходжень на поточний час з урахуванням ставки дисконту (discount rate) та фактора часу; має таку формулу підрахунку: PV = FV ÷ (1+R)n, де FV — майбутній прибуток, R — процент або ставка дисконту, n — кількість років або періодів; ♦ теперішня вартість використовується як показник, за яким порівнюється прибутковість різних проектів (project) та інвестицій за певний період to calculate the ~ підраховувати/підрахувати теперішню вартість; to determine the ~ визначати/визначити теперішню вартість; to estimate the ~ підраховувати/підрахувати приблизно теперішню вартість present value :: discounted value :: present worth :: present discounted value (PDV) пр. «discounted cash flow» пр. «future value» пр. «net present value»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

PRESENT WORTH →← PRESENT DISCOUNTED VALUE

T: 0.07424094 M: 3 D: 3