AVERAGE COLLECTION PERIOD

фін., бухг. середній період сплати дебіторської заборгованості; середній період погашення дебіторської заборгованості; середній період погашення заборгованості покупцями; середній строк надходження дебіторської заборгованості фінансовий показник, що встановлює період часу, за який дебіторська заборгованість (accounts receivable) переводиться в операційні надходження (operating revenue); обчислюється за такою формулою: average collection period = (accounts receivable ÷ operating revenue) × 365 days ♦ за цим показником визначається спроможність підприємства мобілізувати грошові надходження з рахунків дебіторів; чим швидше підприємство отримує надходження, тим кращим є його фінансовий стан favourable ~ сприятливий період сплати дебіторської заборгованості; high ~ високий період сплати дебіторської заборгованості; low ~ низький період сплати дебіторської заборгованості; satisfactory ~ задовільний період сплати дебіторської заборгованості to calculate the ~ підраховувати/підрахувати середній період сплати дебіторської заборгованості; to increase the ~ збільшувати/збільшити середній період сплати дебіторської заборгованості; to reduce the ~ зменшувати/зменшити середній період сплати дебіторської заборгованості average collection period :: debt days ratio; average collection period ‡ activity ratios (382) ▹▹ «efficiency»¹

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

AVERAGE RATE OF RETURN →← AUTOMATIC TELLER MACHINE

T: 0.107495411 M: 3 D: 3