ABC ANALYSIS

ком., збут ABC аналіз методика управління запасами з метою планування і контролю товарообороту; ♦ товарні запаси поділяються на три категорії: A — ті, що дають найбільший обсяг реалізації; B — ті, що дають середній обсяг реалізації; C — ті, що дають найменший обсяг реалізації ABC analysis :: ABC inventory classification :: ABC method :: Pareto analysis

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ABC INVENTORY CLASSIFICATION →← A/R

T: 0.06699707 M: 3 D: 3