NORM

ком. норма; правило; критерій; стандарт; норматив; зразок; взірець порядок, належний стан, поведінка і т. ін., прийняті й дотримувані певною групою людей в суспільстві, організації тощо business ~ ділова норма; depreciation ~ норма амортизації; economic ~s економічні нормативи; factory ~s фабричні нормативи • заводські нормативи; industrial ~s промислові нормативи; industry ~ промислова норма; job ~ трудова норма; legal ~ правова норма; loading ~ норма навантаження; local ~s місцеві нормативи; mandatory ~ обов'язкова норма; output ~ норма випуску • норма виробітку • норматив випуску продукції; plant ~s фабричні нормативи • заводські нормативи; progressive ~s прогресивні норми • прогресивні нормативи; social ~s норми суспільної поведінки; standard ~ типові нормативи; technical ~s технічні норми; wastage ~s to conform with ~s відповідати нормам; to fix ~s стандартизувати; to fulfil the ~ виконувати/виконати норму; to introduce ~s запроваджувати/запровадити норми; to lay down ~s встановлювати/встановити норми; to reconsider ~s переглядати/переглянути норми; to revise ~s переглядати/переглянути норми; to set ~s встановлювати/встановити норми

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

NOTE →← NONVARIABLE COSTS

T: 0.087267395 M: 3 D: 3