AUDIT

1. n бухг. аудит; ревізія; аудиторська перевірка; перевірка; перевірка фінансових операцій; аналіз господарсько-фінансової діяльності; 2. ауд. аудиторська перевірка; ревізія; аудит; a аудиторський; ревізійний; v ревізувати 1. систематична перевірка облікової документації (accounting records), фінансової звітності (financial statements), що включає балансовий звіт (balance sheet), звіт про прибуток і збиток (profit and loss statement :: income statement) та ін. підсумкові дані з метою точно оцінити діяльність (true and fair view) організації (entity) та відповідність нормам бухгалтерського обліку (accounting standards); ♦ до аудиторських перевірок належать: внутрішній аудит (internal audit), зовнішній аудит (external audit), аудит балансу (balance sheet audit), безперервний аудит (continuous audit), встановлений законом аудит (statutory audit) і т. д.; 2. методика обстеження, огляду чи аналізу виробничої діяльності, бухгалтерських процедур, системи контролю якості (quality control) будь-яких витрат (expenditure) і т. ін. з метою встановлення ефективності (efficiency³), результативності (effectiveness), надійності і т. п.; ♦ до таких аудиторських перевірок належать analytical ~ аналітичний аудит • аналітична ревізія; annual ~ річна аудиторська перевірка • річний аналіз господарської діяльності; balance sheet ~ аудит балансу • ревізія балансу; bank ~ аудит банківської звітності • ревізія банківської звітності; cash ~ ревізія операцій з готівкою; compliance ~ аудит за згодою • ревізія за згодою; comprehensive ~ докладний аудит • докладна ревізія • всеосяжна ревізія; continuous ~ безперервний аудит; conversion ~ перевірка, пов'язана з переходом на випуск нової продукції; cost ~ аудит витрат; detailed ~ докладний аудит • докладна ревізія; environmental ~ аудит захисту навколишнього середовища; external audit; financial ~ аудиторська перевірка фінансового стану; general ~ accounts аудиторські рахунки • ревізійні рахунки; ~ approach методика проведення ревізії; ~ committee ревізійний комітет • ревізійна комісія; ~ coverage обсяг ревізії; ~ department ревізійний відділ; ~ difference розбіжність в ревізійній звітності; ~ endorsement підпис під ревізійним звітом; ~ evidence матеріали ревізії • аудиторський доказ; ~ letter повідомлення про ревізію; ~ manual посібник з ревізії • посібник з аудиту; ~ objectives мета аудиторської перевірки; ~ of annual accounts перевірка річної звітності • ревізія річної звітності; ~ of financial records перевірка фінансової звітності; ~ opinion аудиторський висновок; ~ package пакет програм ревізії; ~ p ═════════◇═════════ ревізія < лат. revisio < revidere — переглядати (ЕС-СУМ 4 : 160) ▹▹ «auditor»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

AUDIT REPORT →← AUDIMETER

T: 0.079295767 M: 3 D: 3