AUCTION

n ком., збут аукціон; торги; прилюдний продаж; публічний продаж; продаж з аукціону; продаж з торгів; розпродаж; a аукціонний продаж товарів (goods), предметів споживання (commodity) і майна (property¹) з прилюдного торгу за допомогою аукціоніста (auctioneer), який виявляє потенційних покупців (buyer) до конкурентного торгу (competitive bidding); ♦ на аукціонах реалізуються як різні види нерухомості (real property), так і різноманітні товари; власником їх стає той, хто запропонував найвищу ціну annual ~ річний аукціон; buyers' ~ аукціон покупців; car ~ аукціон автомобілів; commodity ~ товарний аукціон; compulsory ~ примусовий аукціон; Dutch ~ голландський аукціон (аукціоніст називає ціну, поступово знижуючи, доки не знайдеться покупець); English ~ англійський аукціон; goods ~ товарний аукціон; international ~ міжнародний аукціон; livestock ~ продаж худоби з аукціону; mock ~ фіктивний аукціон; open ~ відкритий аукціон; public ~ прилюдні торги • публічні торги; seller's ~ аукціон продавців ~ by agreement добровільні торги; ~ expenses аукціонні витрати; ~ price аукціонна ціна; ~ room аукціонний зал; ~ without reserve аукціон без резервованої ціни • аукціон без обмеження; to buy at ~ купувати/купити на аукціоні; to conduct an ~ проводити/провести аукціон; to hold an ~ проводити/провести аукціон; to participate in an ~ брати/взяти участь в аукціоні; to put up for ~ передавати/передати на продаж з аукціону; to sell at ~ продавати/продати на аукціоні; to sell by ~ продавати/продати з аукціону; up for ~ на продаж з аукціону auction — ім. ліцитація, прикм. ліцитаційний (діал.); auctioneer — ліцитатор (діал.) ═════════◇═════════ аукціон < нім. Auktion < лат. auctio — публічний торг (ЕСУМ 1 : 98; ЕС-СУМ 1 : 28); ліцитація/ліцитатор < польс. licytacja — продавати на торгах < фр. licitation — публічний продаж < лат. licitatio — пропонування ціни; надбавка ціни (ЕСУМ 3 : 273-274; ЕС-СУМ 2 : 382); торги < ст. у. торгъ, тръгъ — місце, де відбувається торг; засвідчується з 1489 р.: «...и тотоу сєлищоу за Проутом, гдє бил тръгъ Сърати» (ССМ 2 : 447; ІУМ : 235; ЕС-СУМ 4 : 374); вживається в мн. у виразах: іти з торгів, продавати/продати з торгів і в словосполученні публічні торги

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

AUCTIONEER →← ATM

T: 0.108147965 M: 3 D: 3