MARKETING MIX

марк. комплекс маркетингу; маркетинговий комплекс; формула маркетингу комбінація чотирьох змінних факторів (variables), покладених в основу стратегії підприємства з метою задоволення споживачів (consumer) на цільовому ринку; ♦ комплекс маркетингу складається з продукту (product), ціни (price), просування (promotion) та розповсюдження (place) — факторів, які часто називають «чотири принципи маркетингу» (four principles of marketing) або «чотири р» маркетингу (four Ps) to develop a ~ розробляти/розробити маркетинговий комплекс; to introduce a ~ запроваджувати/запровадити маркетинговий комплекс marketing mix :: four Ps :: promotional quadrangle :: four principles of marketing; marketing mix ‡ A. four principles of marketing (386)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

MASS MEDIA →← MARKETING CHANNEL

T: 0.069739729 M: 3 D: 3