© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
ASSURANCE
n стр. страхування; гарантія; a страховий система заходів відшкодування за певних обставин в житті людини, зокрема при досягненні пенсійного віку, настанні хвороби чи смерті children's endowment ~ страхування дітей до визначеного терміну; endowment ~ довічне страхування • страхування-вклад • страхування до визначеного віку; life ~ страхування життя ~ company страхова компанія; ~ policy страховий поліс assurance — ім. асекурація, прикм. асекураційний (зах. укр.) ═════════◇═════════ асекурація < польс. asekuracja — забезпечення < лат. assecuratio — забезпечення, убезпечення (Фасмер 1 : 93); форма «асекурація» засвідчується у писемних пам'ятках з XVII ст., напр. з 1616 р.: «На ... що и асекурацию, на часъ поменений заплати гроший таковыхъ пѣнязий, паномъ брацтву на себе далъ» (ISUJ : 38); форма «ассекурація» засвідчується у писемних пам'ятках з XVIII ст., напр. «Заходить насъ въ тихъ вашихъ панскихъ ассекурацияхъ и облѣgахъ нѣякаясь вонтпливость» (ISUJ : 38); пор. рос. «ассекурация», що засвідчується у XVII ст. (Фасмер 1 : 93) ▷ «insurance»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики  2018

← ASSET(S)ATM →

T: 0.083889708 M: 13 D: 30