ASSET(S)

1. ком. актив; активи; майно; фонди; капітал; кошти; ресурси; засоби; 2. бухг. актив; актив балансу; активи; засоби 1. майнові цінності у формі нерухомості (real property), товарно-матеріальних запасів (inventories¹), цінних паперів (securities), готівки іт. д., які належать окремій особі або підприємству (business²) і від яких чекають економічної вигоди за час їхньої служби; ♦ активи поділяють на дві головні категорії: оборотні (current assets) і необоротні (non-current assets), причому останні ще розподіляють на матеріальні (tangible assets) і нематеріальні (intangible assets) активи; 2. частина балансового звіту (balance sheet), що містить докладний перелік матеріальних цінностей і боргових вимог підприємства accounting ~ грошова вартість активу; accrued ~s накопичені активи; available ~ вільні активи • незаставні активи • ліквідні активи; bankable ~ активи, прийняті банком; blocked ~ заморожені активи; capital ~ основні засоби • основний капітал • основні фонди • необоротні активи • засоби виробництва • нерухомість • неліквідні активи; cash ~ грошові активи • майно в грошовій формі; chief ~ основний актив; composite reserve ~ універсальні резервні активи; concealed ~ приховані активи; contingent ~ можливі активи • умовні активи • передбачені активи; current assets; dead ~ мертві активи; deferred ~ активи майбутніх років • оплачені витрати; depletable ~ вичерпані активи; depreciable ~< ~ account рахунок активу; ~s acquisition придбання активів; ~s and liabilities актив і пасив балансу; ~s available for distribution вільні активи для розподілу; ~-backed security застава, забезпечена активами; ~ backing забезпечення активами; ~ formation утворення активів; ~s held капітал, вкладений в банк; ~ item запис активу балансу; ~/liability management регулювання активу і пасиву; ~ management керування активами; ~s not in use невикористовувані активи; ~s of a company капітал компанії; ~ on current account засоби на поточному рахунку; ~s pledged as security заставлена нерухомість; ~ price risk курсовий ризик активів; ~ quality rating sys assets²: liabilities²; assets¹ ‡ A. assets¹ (383); assets² ‡ financial statements (385) ═════════◇═════════ актив < фр. actif — діяльний < лат. activus — діяльний, енергійний; фіксується в першій половині XIX ст. (ЕС-СУМ 1 : 48; ЕСУМ 1 : 57) пр. «liability»², «liabilities»²

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ASSURANCE →← ASSET TURNOVER RATIO

T: 0.087099525 M: 3 D: 3