ASSET TURNOVER

фін., бухг., ком. оборотність активів; коефіцієнт оборотності активів; показник оборотності активів; оборотність загальної суми активів фінансовий показник співвідношення між величиною виручки від реалізації (sales revenue) та величиною загальної суми активів (total assets); має таку формулу підрахунку: asset turnover = sales revenue ÷ total assets ♦ за цим коефіцієнтом оцінюється спроможність підприємства ефективно використати свої активи (assets¹); чим вище значення коефіцієнта, тим більший розмір виручки favourable ~ сприятлива оборотність активів; high ~ висока оборотність активів; low ~ низька оборотність активів; satisfactory ~ задовільна оборотність активів to calculate ~ підраховувати/підрахувати оборотність активів; to increase ~ збільшувати/збільшити оборотність активів; to reduce ~ зменшувати/зменшити оборотність активів asset turnover :: asset turnover ratio :: sales to total assets ratio; asset turnover ‡ profitability ratios (390)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ASSET TURNOVER RATIO →← ASKED PRICE

T: 0.108709302 M: 3 D: 3