ARTICLES OF ASSOCIATION

юр. статут акціонерного товариства; статут юридичної особи юридичний документ, в якому визначаються правила та засади діяльності (company), що разом із засновницьким договором акціонерного підприємства (memorandum of association) становлять конституцію товариства; ♦ у статуті акціонерного товариства розглядаються рекомендовані правила внутрішнього розпорядку (bylaws (амер.)) товариства, серед яких — правила проведення засідань, право голосу, виплата дивідендів (dividend), права та обов'язки директорів (director¹), правила ведення звітності (account) і т. д. articles of association (англ., австрал.) :: articles of incorporation (амер, канад.) :: articles (англ., австрал.); articles of association — правильник (діал.); articles of association ‡ constitution of a company (384) ▹▹ «memorandum of association»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ARTICLES OF INCORPORATION →← ARTICLES

T: 0.108446582 M: 3 D: 3