IMPORT

(imp.) n міжторг. імпорт; ввіз; pl ввізні товари; предмети ввозу; a ввізний; імпортний; імпортований; v ввозити/ввезти; імпортувати ввезення товарів, послуг, капіталу, технологій тощо з-за кордону для реалізації або застосування на внутрішньому ринку; ♦ виділяють «видимий» імпорт (visible imports), напр. виготовлені товари; невидимий імпорт (invisible imports), напр. банківське обслуговування, туристичні та ін. послуги; імпорт капіталу (capital imports), напр. закордонне капіталовкладення в активи або банківські депозити тощо capital imports; consumer ~s імпорт споживчих товарів; direct ~ прямий імпорт; dutiable ~ імпорт, який підлягає оподаткуванню; food ~ імпорт харчових товарів; free ~ безмитний ввіз; indirect ~ непрямий імпорт; invisible imports; major ~s основні предмети імпорту; merchandise ~s імпорт товарів; net ~s чистий імпорт; principal ~s основні предмети імпорту; prohibited ~s товари, які заборонено імпортувати; retained ~ спеціальний імпорт (загальний імпорт мінус реекспорт); temporary ~ тимчасовий імпорт; total ~s обсяг імпорту; visible imports ~ and export prices імпортні й експортні ціни; ~ and production tax податок на імпорт і виробництво; ~ ban заборона імпорту; ~ barrier обмеження на імпорт; ~ campaign кампанія за збільшення імпорту; ~ contract контракт на імпорт; ~ control контроль за імпортом; ~ credit кредит для імпорту товарів • кредит на імпорт; ~ credit insurance страхування кредиту для імпорту; ~ declaration митна декларація на ввіз; ~ deficit дефіцит імпорту; ~ deterrent фактор, який стримує імпорт; ~ duties and taxes податки і митні збори на ввізні товари; ~ duty митний збір на ввізні товари; ~ expenditure видатки на імпорт; ~ figures кількісні показники імпорту; ~ fre import : export ═════════◇═════════ імпорт < англ. import — ввезення < лат. importo — ввожу (ЕСУМ 2 : 299) пр. «export»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

INCE →← IMP.

T: 0.086086385 M: 3 D: 3