HISTORICAL COST

бухг. початкова вартість основних фондів; первісна вартість; фактична вартість; первісна собівартість ціна, за якою фактично був куплений актив (asset¹), включаючи витрати на доставляння і встановлення об'єкта; ♦ за правилами бухгалтерського обліку (accounting¹) первісна вартість активу заноситься на звітний баланс рахунків (balance sheet), що відрізняє її від суми остаточної реалізації (present realizable value) активу і від суми відновної вартості (replacement cost)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

HOLDING COMPANY →← HIGHPRESSURE SELLING

T: 0.11500373 M: 3 D: 3