HEDGING

бірж. хеджування; страхування (від можливих) втрат укладання ф'ючерсних угод, пов'язаних з валютою, товаром (commodity), цінними паперами (securities) тощо, з метою зменшити ризик (risk) збитків або підвищити шанси прибутків (profit); ♦ страхування втрат передбачає, напр., виробник цукерок, укладаючи угоди на купівлю цукру на ф'ючерсному ринку (futures market), щоб обійти ризик підвищення цін на цукор commercial ~ комерційне хеджування; cross ~ перехресне хеджування; selective ~ селективне хеджування ~ clause пункт про страхування від втрат; ~ deal угода хеджування; ~ gains вигода від хеджування • доходи від хеджування; ~ instruments засоби хеджування; ~ of interest rate risks захист від ризику, який впливає на відсоткову ставку; ~ scheme система хеджування; ~ opportunities можливості хеджування; ~ transaction операція хеджування

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

HIGHPRESSURE SELLING →← HEADER

T: 0.096198774 M: 3 D: 3