GROWTH

ком. зростання; приріст; розвиток; збільшення; посилення; підсилення кількісне або якісне збільшення внаслідок поступового зростання, посилення і т. ін. abnormal ~ ненормальне зростання; agricultural ~ збільшення сільськогосподарської продукції • зростання сільського господарства; annual ~ річний приріст; arrested ~ припинене зростання; balanced ~ збалансоване зростання; capital — приріст капіталу; corporate ~ зростання корпорації • зростання підприємства; damped ~ уповільнене зростання; economic ~ економічне зростання • економічний розвиток; efficient ~ ефективне зростання; employment ~ зростання зайнятості; equilibrium ~ збалансоване зростання; export-biased ~ економічне зростання з експортною орієнтацією; export-led ~ зростання на основі розвитку експортної бази; import-biased ~ економічне зростання з орієнтацією на імпорт; industr equilibrium rate of ~ збалансований темп зростання; ~ by merger зростання шляхом злиття; ~ curve крива зростання; ~ estimate оцінка зростання; ~ factor фактор економічного зростання; ~ in customer deposits зростання вкладів клієнтів; ~ in demand зростання попиту; ~ industry промисловість зі зростаючим попитом; ~ in exports зростання експорту • збільшення експорту; ~ in the labour force збільшення трудових ресурсів • збільшення робочої сили; ~ in lending збільшення кредитування; ~ in the living standard зростання рівня життя; ~ in money supply зростання грошової маси; ~ in prosperity зростання добробуту; ~ of capital збільшення капіталу; ~ of cities зростан

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

GRP →← GROUP OF COMPANIES

T: 0.079998547 M: 3 D: 3