GROSS RATING POINT

(GRP) марк. загальнорейтинговий пункт; пункт валового оцінювального коефіцієнта ▷ «Nielsen rating»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

T: 0.040818572 M: 1 D: 1