GROSS RATING POINT

(GRP) марк. загальнорейтинговий пункт; пункт валового оцінювального коефіцієнта ▷ «Nielsen rating»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

GROUP →← GROSS PROFIT

T: 0.139949214 M: 3 D: 3